Region Värmland logga

Läkarintyg

Läkarintyg kommer via en begäran från annat EU/EES-land eller Schweiz.

Regionen kan få en begäran från en institution i ett annat EU/EES-land eller Schweiz om att utfärda läkarintyg. Försäkringskassan ska faktureras kostnaden för att utfärda intyget det vill säga enligt timtaxa.

Kopia på begäran om läkarintyget ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Sidan uppdaterad