Region Värmland logga

Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Reservrutiner finns på: regionvarmland.se/cosmiclinkreserv

Problemen startade troligtvis i samband med byte av inloggningstjänst onsdag 28 februari cirka klockan 17.30. Därför är det viktigt att vara observant på att meddelanden inte har lästs sedan dess.

Felet ligger troligtvis hos leverantören Cambio och ett akutärende är lagt till Cambio. Just nu är det oklart när felet åtgärdas.

Sidan uppdaterad