Region Värmland logga

Leveransförseningar

På grund av situationen i världen har de flesta leverantörer som vi köper av leveransförseningar i olika grad. 

Hjälpmedelsservice har fortlöpande kontakt för att följa utvecklingen. Har man frågor gällande specifika leveranser så kontakta Hjälpmedelsservice på vår gemensamma mejl:

hjalpmedelsservice.karlstad@liv.se

Sidan uppdaterad