Region Värmland logga
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 13 2024

Information från läkemedelscentrum.

Ny upphandling av läkemedel och vätskor från 1 april

Den 1 april börjar den nya upphandlingen av läkemedel och vätskor på rekvisition att gälla inom Region Värmland. I och med upphandlingen ändras några läkemedelssubstanser till nya läkemedelsnamn. Hos vårdenheter med tjänsten läkemedelsservice kommer läkemedelsförsörjningsenheten att byta ut läkemedlen i ert bassortiment till upphandlad vara. En lista över vilka läkemedel som berörs, samt deras nya och gamla benämningar finns på läkemedelssidorna på intranätet under fliken upphandlingar. På de enheter som har läkemedelsservice anslås listan över upphandlade läkemedel i läkemedelsrummen.

På samma sida på intranätet finns också en lista över de mest använda upphandlade infusionsvätskorna i regionen. Berörda ordinationsmallar kommer att uppdateras i enlighet med den nya läkemedelsupphandlingen.

Listor med upphandlade läkemedel och vätskor

Läkemedelssidorna för upphandlade slutenvårdsläkemedel (intranät)

Digitala föreläsningar om SGLT2-hämmare

Välkommen på en föreläsningsserie med experter inom olika områden som anordnas av Sjukvårdsregion Mellansverige. Den digitala föreläsningsserien vänder sig till förskrivare och farmaceuter i regioner i hela Sverige.

Måndag 29 april klockan 15.00-17.00

  • Diabetes: Stefan Jansson, distriktsläkare, Region Örebro län
  • Njurar: Torbjörn Linde, njurspecialist, Region Uppsala
  • Hjärta och kärl: Frieder Braunschweig, hjärtspecialist, Region Stockholm

Tisdag 7 maj klockan 10.00-11.00

  • Experterna svarar på frågor och diskuterar: ovanstående föreläsare samt
    Gustaf Befrits, hälsoekonom, Region Stockholm

Mer information och anmälan

SGLT2-hämmare och deras plats i terapin - Samverkanswebben (regionsormland.se)

Alla föreläsningarna kommer också att läggas ut på webben som filmer att ta del av i efterhand.

Kassation av hormonläkemedel

Hormonläkemedel förekommer i form av östrogenplåster, vaginalringar, stavar, spiraler, gel, kräm, vagitorier och tabletter. Dessa läkemedel innehåller hormoner även efter att de har använts av patient. Om denna typ av läkemedel hamnar i naturen hämmas fortplantningen hos vattenlevande organismer. Hormoninnehållande läkemedel får därför inte spolas ned i toaletten eller kastas i hushållsavfallet. Det är viktigt att vid förskrivning tydligt informera patienten om att både använda och överblivna hormonläkemedel måste lämnas in till ett öppenvårdsapotek.

Apoteken har rutiner för hur läkemedelsavfall ska kasseras vilka skiljer sig från hur vanligt hushållsavfall hanteras. Läkemedelsavfall från apoteken förbränns i anläggningar som hanterar specialavfall, vilket säkerställer att destruktion sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Det finns avfallspåsar för läkemedel på öppenvårdsapoteken som patienten kan få med sig vid expediering.

Inspiration till artikeln har hämtats från Region Uppsalas nyhet:
Informera patienten om korrekt avfallshantering av hormonläkemedel (regionuppsala.se)

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Uppdaterat restmeddelande

Alfakalcidol kapsel

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad