Region Värmland logga
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 14 2024

Information från läkemedelscentrum.

Förväxlingsrisk oxikodon tablett och depottablett

Den 1 april började den nya upphandlingen av läkemedel på rekvisition att gälla. Läkemedelsförsörjningsenheten vill särskilt uppmärksamma ett byte där det föreligger stor förväxlingsrisk. Oxynorm kapsel och Oxycontin depottablett kommer inte längre att vara upphandlade utan ersätts av Oxycodone tablett och Oxycodone Depot depottablett.

Var uppmärksam på beredningsform

Bytet innebär en förväxlingsrisk eftersom depottablett och vanlig tablett kommer att ha liknande namn. Det är därför extra viktigt att personal som hanterar dessa preparat är noga med att uppmärksamma att rätt beredningsform används till rätt patient.

Tablett, enterotablett, depottablett - vad är skillnaden?

Olika beredningsformer fungerar på olika sätt och har olika funktion i kroppen. Det är viktigt att ha kännedom om de olika beredningsformer som finns för att säkerställa att rätt patient får rätt läkemedel och därmed rätt behandling.

Depottablett och depotkapsel

Tillverkas på ett sätt som gör att den verksamma substansen frisätts lite i taget. Därmed får patienten en jämn och långvarig effekt med så få biverkningar som möjligt, samtidigt som läkemedlet inte behöver tas lika ofta. Om dessa läkemedel delas, krossas eller tuggas frisätts läkemedlet för kraftigt och under för kort tid. Dessa ska därför sväljas hela. De har även ofta ett tillägg till läkemedelsnamnet för att skilja dem från vanliga tabletter och kapslar. Vanliga tillägg är Depot och Retard.

Enterotablett och enterokapsel

Har en skyddande hinna som gör att de inte kan lösas upp i magsäcken. Anledningen till det kan vara att den verksamma substansen kan irritera magsäcken, den sura magsaften kan påverka effekten av läkemedlet eller att läkemedlet ska verka först i tarmen. Enterotabletter/enterokapslar får därför inte krossas, delas eller tuggas.

Vissa läkemedel har både en skyddande hinna och frisätts lite i taget, dessa kallas enterodepottabletter.

Tablett

En del tabletter har brytskåra och kan delas för att underlätta nedsväljning. Dock innebär inte brytskåra automatiskt att tabletten kan delas i lika stora doser då läkemedlet kan vara ojämnt fördelat i tablettmassan. För information om delbarhet se information i Fass. En del tabletter kan krossas men inte alla. Se Region Skånes krossningsdatabas Stöd vid läkemedelshantering för mer information om ett läkemedel kan krossas eller inte.

Kapsel

Den verksamma substansen kan vara i fast eller flytande form. Höljet består oftast av gelatin som löses upp i magsäcken och tarmen. De flesta kapslar ska sväljas hela, men vissa kan öppnas eller tuggas. För information om en kapsel kan öppnas se information i Fass.

Påminnelse: Boka in i vårens kalender

Läkemedelskommitténs seminarium 2024

Tema reumatologi. Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp och jättecellsarterit med föreläsare Gunnar Nylén.

Datum och plats

När: 16 maj kl.13-15

Plats: Digital föreläsning via Teams.

Anmälan

Anmälan för regionanställda

Anmälan för externa deltagare

Du kan även anmäla dig direkt till isabell.hassel@regionvarmland.se

Sista anmälningsdag är 10 maj.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Uppdaterat restmeddelande

 • Alfakalcidol kapsel
 • Amoxicillin tablett
 • Alprostadil, flera beredningsformer
 • Aciklovir koncentrat till infusionsvätska, lösning
 • Guanfacin depottablett
 • Indivina tablett
 • Inolaxol pulver och granulat
 • Isosorbidmononitrat depottablett
 • Liraglutid (Victoza) förfylld injektionspenna
 • Lokalanestetika i kombination med adrenalin, injektionsvätska
 • Mepivakain injektionsvätska
 • Pancreaspulver (Creon) enterokapsel
 • Paracetamol suppositorium

Anslutad restnotering

Salbutamol inhalationsspray

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad