Till startsidan

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vill bidra till en förbättrad situation för barn och vuxna med sällsynta diagnoser, och för deras nätverk.

CSD vill förbättra kunskapen om och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Dessa diagnoser är ofta genetiska, har en omfattande symtombild och leder till funktionsnedsättning. Detta gör att patienterna behöver hjälp från många olika specialister under hela livet. 

Varje region i Sjukvårdsregion Mellansverige har en regionssamordnare som representant för Centrum för sällsynta diagnoser (CSD).

Kontakt regionsamordnare

Tjänsten som samordnare är för tillfället vakant, för mer information kontakta enhetschef Barbro Eråker, barbro.eraker@regionvarmland.se.

Länkar

Läs mer om CSD – Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan (extern webbplats).