Region Värmland logga

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vill bidra till en förbättrad situation både för barn och vuxna med sällsynta diagnoser och för deras nätverk.

CSD arbetar för att förbättra kunskapen om och omhändertagandet av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Diagnoserna är ofta genetiska, har en omfattande symtombild och leder till funktionsnedsättning. Det innebär att patienterna behöver hjälp från många olika specialister under hela livet. 

Varje region i Sjukvårdsregion Mellansverige har en regionssamordnare som representant för CSD.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan (csdsamverkan.se)

Tjänsten som samordnare hos Region Värmland är för tillfället vakant.

För mer information kontakta:

Barbro Eråker
Enhetschef
E-post: barbro.eraker@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad