Fysisk aktivitet och matvanor

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor främjar god hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt.

Matvanor och fysisk aktivitet är relaterade till hälften av de tio största riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död, främst för folkhälsosjukdomarna hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes och cancer.

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet bidrar till att förebygga dessa folkhälsosjukdomar, som står för en stor andel av sjukdomsbördan i Sverige.

Sidan uppdaterad