Region Värmland logga

Levnadsvaneprofil

Här kan du besvara några korta frågor om dina levnadsvanor och få en levnadsvaneprofil.

Här kan du besvara några korta frågor om dina levnadsvanor och få en levnadsvaneprofil. Svaren sammanställs och du får en personlig återkoppling med anpassade råd baserade på dina svar och konkreta tips och verktyg som stöd för förändring (svaret kan sparas i pdf-format och skriva ut).

Gör din egen levnadsvaneprofil här. Profilen innehåller 17 frågor om alla dina levnadsvanor. 

Utöver den fullständiga levnadsvaneprofilen finns specifika levnadsvanetest indelade i sex olika områden med frågor och råd om:

Profilerna innehåller de frågor om levnadsvanor som finns i Socialstyrelsens riktlinje för sjukdomsförebyggande metoder. Frågor som bör tas upp med patienter vid besök i hälso- och sjukvården. 

Sidan uppdaterad