Läkemedel i hemmen

Läkemedel som finns i hemmet kan innebära en risk om någon obehörig hittar dem.

Läkemedel i hemmen en risk

För småbarn medför många läkemedel stor förgiftningsrisk, även om mängden är liten. Vid olyckor med vissa läkemedel behöver barnet observeras eller behandlas på sjukhus. För vuxna innebär läkemedel stor förgiftningsrisk vid överdosering. De flesta allvarliga förgiftningar bland vuxna och ungdomar sker vid avsiktlig överdosering av läkemedel eller intag i missbrukssyfte.

Undersökningar visar att vanliga sätt att skaffa läkemedel utan att själv ha recept är gatuhandel, illegal import och stöld. Stölderna kan vara när någon stjäl läkemedel från föräldrar eller andra släktingar.

Lämna in läkemedel

Gamla och överblivna läkemedel ska lämnas till apotek för att tas omhand på rätt sätt. I många fall blir dock läkemedel kvar i hemmet trots att de inte behövs längre. Både när läkemedlen förvaras i hemmet och när de kastas i hushållssoporna finns risk att personer som läkemedlen inte är till för kan komma åt dem.

Så gör du för att lämna in gamla och överblivna läkemedel.

Självmord och läkemedel

Under 2020 dog 1 168 personer av suicid i Sverige. Siffran gäller säkra självmord, det vill säga fall där det inte fanns någon tvekan om att avsikten var att avsluta livet. Ytterligare 273 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men avsikten inte kunnat styrkas. I Värmland skedde 40 säkra självmord och 6 osäkra.

En stor del av suiciden som sker i Sverige sker genom förgiftning. Den metod som används mest bland män är hängning, följt av förgiftning och skjutning. Bland kvinnor är både förgiftning och hängning vanliga metoder medan skjutning knappt förekommer.

Under 2020 i Värmland stod förgiftning för cirka 25 procent av de säkra självmorden och 67 procent av de osäkra självmorden. Bland de personer som fick vård efter självmordsförsök var 73 procent förgiftningsfall.

Förhindra självmord

Det går att förhindra självmord. I arbetet med suicidprevention är ökad medvetenhet och kunskap mycket viktigt och vi behöver våga fråga om hur personer i vår närhet mår och om de har tankar på att ta sitt liv.

Att minska möjligheterna till självmord kan också minska antalet självmord.
Ett exempel är det arbete som Trafikverket gjort för att rent fysisk öka säkerheten längs järnvägen se: Förstudie Suicid i transportsystemet (trafikverket.se).

Att minska tillgången till läkemedel kan också vara ett sätt att minska risken för självmord.

Till dig som har självmordstankar

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården. Läs mer om vilken hjälp som finns att få på 1177.se.

Sidan uppdaterad