LSS-lagen

Region Värmland ansvarar för insatsen, rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS som är för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar.

Insatsen är ett komplement till de insatser som ges av sjukvård, habilitering och rehabilitering. Det kan till exempel handla om kunskap om funktionsnedsättningen, samtalsstöd, samhällsinformation, kartläggning, planering, vägledning och samordning. Det kan även innebära stöd till anhöriga.

Ansökan görs till LSS-handläggare som utreder och beslutar om insatsen. LSS-handläggare arbetar även med att bevaka och verka för att personer med funktionsnedsättning ska få rätt till samhällets stöd och service, framför allt inom Region Värmlands hälso- och sjukvård.

Ansökan

Ansökan om rådgivning och annat personligt stöd (pdf) Pdf, 112 kB..

Information om LSS-lagen

LSS-lagen, ansökan om rådgivning och annat stöd via e-tjänst (1177.se).

Kontakt med LSS-handläggare

Region Värmlands LSS-handläggare nås på telefon 010-831 43 86 eller via mejl lss@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad