Hälso- och sjukvård

Här kan du som arbetar med hälso- och sjukvård samt tandvård läsa mer om vad som gäller för människor på flykt från Ukraina.

Rätt till vård och bistånd i Sverige

Personer som kommit till Sverige från kriget i Ukraina har olika rätt till skydd, stöd och vård. Vad personer har rätt till styrs av på vilken grund de befinner sig i landet.

Här sammanfattar Socialstyrelsen vad som gäller (socialstyrelsen.se).

Hälso- och sjukvård för personer som flytt från Ukraina

Nyanlända som är 18 år eller äldre och som omfattas av massflyktsdirektivet har rätt till hälso- och sjukvård som inte kan anstå, det vill säga förutom akut vård sådan vård och behandling där även en måttlig fördröjning kan innebära negativa följder för patienten eller ökade kostnader. I Värmland gäller det även om personen inte har ansökt hos Migrationsverket om skydd enligt massflyktsdirektivet eller om personen har ansökt men ännu inte fått beslutet. Den som är yngre än 18 år har rätt till samma vård och tandvård som den som är bosatt i Värmland.

Information för personer som flytt från Ukraina om hur man söker vård i Värmland (1177.se).

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har sammanställt vanliga frågor och svar om hälso- och sjukvård till människor som flyr från Ukraina.

Vanliga frågor och svar om hälso- och sjukvård (skr.se)

Vid en kontakt

  1. Vårdsökande ska få ett reservnummer. Välj land asyl. Viktigt att inte ange specifikt land då det påverkar faktureringen till patienterna. I patientkortet sätts giltighetstiden, under LMA-frikort, till 2023-03-04.
  2. Var särskilt uppmärksam på luftvägssymtom utifrån att:
    - graden av vaccination mot covid-19 är lägre.
    - luftvägssymtom med långvarig hosta och viktnedgång kan vara tecken på tuberkulos.
  3. Var också uppmärksam på utslag utifrån att graden av vaccination mot mässling är lägre.

Förfrågningar om att ta emot patienter från Ukraina

Hänvisa förfrågningar om att ta emot patienter från Ukraina till tjänsteperson i beredskap, TiB. Du når TiB via växeln. TiB informerar den nationella nivån som samordnar patientflödena i Sverige.

Synundersökning och glasögon

Barn från 8 år och upp till 19 år har rätt till ett bidrag på upp till 800 kronor som ersättning för kostnad för glasögon och linser. Region Värmland står inte för kostnader som överstiger 800 kronor, utan den kostnaden ersätts i sådant fall av Migrationsverket. Vuxna, det vill säga personer över 19 år, får ekonomisk hjälp från Migrationsverket för synundersökning och det billigaste alternativet av glasögon.

Glasögon till personer som ansökt uppehållstillstånd (pdf på migrationsverket.se)

Sidan uppdaterad