Region Värmland logga

Mödra- och barnhälsovård

Mödra- och barnhälsovård är en resurs och ett stöd till alla vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Enheten arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av verksamheterna på barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar och familjecentraler i Värmland. Har du frågor, kontakta gärna någon av våra verksamhetsutvecklare inom respektive område.

Vill du bli kulturtolk och/eller kulturdoula?

Läs mer om projektet gällande kulturtolk och kulturdoula.

Sidan uppdaterad