Nära vård - tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland

Symbol: Framtidens Värmland. Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Nära vård är en nationell omställning som påverkar hela välfärden. Den handlar att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna och att göra dem delaktiga i arbetet. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och resurser.

Via vänstermenyn hittar du information om nära vård och den omställning av hälso- och sjukvården som pågår i hela Sverige. I Värmland jobbar Region Värmland och kommunerna tillsammans i omställningsarbetet.

Titta gärna på de här två korta filmerna om nära vård och omställningen. Den första har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och den andra är lokal för Värmland. Filmerna ger en bra introduktion om vad nära vård är, varför omställningen är nödvändig och arbetet i Värmland.

I filmen nedan berättar några yrkesverksamma i Värmland vad nära vård betyder för dem.

Sidan uppdaterad