Verktyg och arbetsmaterial

Här finns verktyg och arbetsmaterial som du som chef, ledare av en grupp eller medarbetare kan diskutera och använda i din verksamhet då du arbetar med omställningen till nära vård.

Syftet med materialet är att få ut frågorna och stimulera till samtal ute i verksamheten. Vi vill att materialet ska inspirera och hjälpa chefer och ledare att ta upp frågan med sina medarbetare men också att medarbetare ställer frågan i sina möten.

Sidan uppdaterad