Region Värmland logga

Samtal 2 - Som närstående till någon med svår sjukdom

Filmens tar i samtalsform upp viktiga aspekter ur en anhörigs perspektiv i nära relation med någon som har en svår sjukdom som leder till döden.

Sidan uppdaterad