Till startsidan

Samtal 3 - En värdig död

Filmen tar upp vad som kan vara värdefullt ur en patients perspektiv i slutfasen av livet?

Kristina Odén delar med sig av sin kunskap och erfarenhet om vad hon upplevt och ser är viktigt ur en patients perspektiv när man närmar sig slutfasen av livet.