Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Region Värmland logga

Samtal 3 - En värdig död

Filmen tar upp vad som kan vara värdefullt ur en patients perspektiv i slutfasen av livet?

Kristina Odén delar med sig av sin kunskap och erfarenhet om vad hon upplevt och ser är viktigt ur en patients perspektiv när man närmar sig slutfasen av livet. 

Sidan uppdaterad