Till startsidan

Palliativa rådet

Palliativa rådet representeras av nyckelpersoner som är med och formar den palliativa vården i Värmland.

 • Marinette Moberg, ordförande
  Verksamhetschef, onkologikliniken
 • Cristina Jönsson, sekreterare 
  Samordnare palliativa frågor, onkologikliniken
 • Hans Bertil Hermansson
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Storfors kommun
 • Viktoria Khalili
  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Karlstads kommun
 • Linnea Grankvist
  Utvecklingsledare, Region Värmland
 • Maria Norén Eriksson
  Avdelningschef, slutenvården, Arvika sjukhus
 • Eva Dahlén
  Verksamhetschef, kirurgi- och medicinkliniken, Torsby sjukhus
 • Madelene Johanzon
  Läkarchef, tf ordf Läkemedelskommittén
 • Elisabeth Myrén
  Avdelningschef, avdelning 11, barn- och ungdomsmedicin
 • Ola Hallen
  Verksamhetschef, hjärt-akutmedicinkliniken
 • Cecilia Riemersma 
  Överläkare, kvinnosjukvården
 • Jessica Axelsson
  Verksamhetschef Medicinkliniken
 • Anna-Karin Larsson
  Verksamhetschef, njurmedicin
 • Marita Toreheim Kase
  Verksamhetschef, NR-kliniken
 • Eva Möllberg
  Verksamhetschef, rehabiliteringsenheten, Centralsjukhuset Karlstad
 • Christiane Ricken
  Medicinskt ledningsansvarig (MLA), palliativa konsultteamen, onkologikliniken
 • Marita Edlund
  Vård- och omsorgschef, Forshaga kommun
 • Staffan Skogar
  Verksamhetschef, BUM (Barn o ungdomsmedicin)