Region Värmland logga

Cosmic Link

Cosmic Link används vid utskrivningsplanering från slutenvård och då en samordnad individuell plan (SIP) tas fram.

Cosmic Link är en modul till Region Värmlands journalsystem Cosmic och hämtar viss information därifrån.

Sidan uppdaterad