Till startsidan
RemittentanvisningarFinns i Vida för klinisk fysiologi, magnetkamera, datortomografi, intervention, genomlysning, skelett och lungor samt ultraljud (internt nät).
VäntetiderÖversikt väntetider för röntgen och för klinisk fysiologi.
PatientinformationInformation till patienter om bildundersökningar och röntgen (1177.se).
Styrande dokumentBild- och funktionsdiagnostiks startsida för styrande dokument i Vida (internt nät).