Till startsidan

Organisationsöverskridande utvecklingsgrupp för fysioterapeuter i Värmland

Vill främja fysioterapeutisk utveckling till nytta för värmlänningarna.

Minnesanteckningar från utvecklingsgruppens möten.

Nästa möte

Nästa möte är tisdagen den 6 september kl 10-12.00 via Teams.

Ordförande Malin Svärd, mejla malin.svard@regionvarmland.se för inbjudan via Teams

Uppdrag:

 • initiera utveckling av fysioterapi i Värmland
 • sprida information som främjar utveckling, exempelvis kurser
 • bevaka fysioterapiutveckling nationellt, internationellt, regional och lokalt
 • synliggöra fysioterapeutisk kompetens
 • vara referensgrupp till olika råd och nätverk
 • vara referensgrupp till ledningen i fysioterapeutiska frågor
 • kalla samman utvecklingsgruppen med representanter för olika inriktningar, oavsett organisationstillhörighet och med geografisk spridning några gånger per år

Deltagare förväntas:

 • utifrån turordning vara ordförande och sekreterare.
 • som sekreterare föra minnesanteckningar.
 • vara behjälplig med att hålla uppdatera mejllistan till alla fysioterapeuter i Värmland.
 • aktivt arbeta med utvecklingsfrågor både på och mellan möten.
 • bidra med kunskap och idéer från den verksamhet du representerar och återföra utvecklingsgruppen.

Informationsmaterial

Informationsmaterial gällande fysisk aktivitet vid de stora folksjukdomarna, för barn och ungdomar (pdf) Pdf, 19 kB., friska vuxna (pdf) Pdf, 24 kB. och äldre (pdf) Pdf, 21 kB. har utarbetats.

Ändra din kontaktinformation

Ändra din kontaktinformation

Är du fysioterapeut/sjukgymnast i Värmland?
Mejla ändrad kontaktinformation till Regin Dahl: post@hammarofysio.se.