Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Region Värmland logga

Personlyftar inklusive selar

Avtalet för lyftar och lyftselar löper under perioden 2021-02-01 till och med 2023-01-31 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Garantitid: 3 år för personlyft och uppresningslyft, 5 år för taklyft och 2 år för lyftselar. 1år för tillbehör och reservdelar.

Nedan finner du översikter av det upphandlade sortimentet.

Se även sortimentskatalog i webSesam. Saknas någon artikel i katalogen, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Personlyftar

Basselar familj

Hygiensele

Sortimentsöversikt för hygiensele (pdf) Pdf, 184 kB.

Amputationssele, patientens behov

Antagna leverantörer är Guldmann, Human Care och Etac.

Då kravet i upphandlingen var att det skulle finnas amputationssele i både polyester och nät så har Guldmanns lyftsele Basic Comfort High antagits som amputationssele men deras rena amputationssele finns också med på avtalet dock endast i polyester.

Sortimentsöversikt för amputationssele, patientens behov (pdf) Pdf, 258 kB.

Sidan uppdaterad