11.3 Läkemedelsverket

Läkemedelsverket utövar tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare.

De svarar också för föreskrifter som behövs för att klargöra krav på medicintekniska produkter enligt lagen. I tillsynsansvaret ingår även tillsynen av tillverkare för specialanpassade medicintekniska produkter.

Sidan uppdaterad