04 33 03 Sittdynor för att bevara hud och vävnad intakt 12 25 06 Sittdynor

Nivå:

1 (för personer i eldriven rullstol)
2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioteraput/Leg. sjukgymnast
Hjälpmedelskonsulent (för person i eldriven rullstol)

Målgrupp:

  1. Personer som postoperativt har stora svårigheter att sitta.
  2. Personer med funktionsnedsättning som använder rullstol och har behov av ett anpassat sittande.
  3. Personer med funktionsnedsättning som löper risk att utveckla eller har utvecklat trycksår. 

Kriterier:

  1. Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att sitta.
  2. Funktionsnedsättning som medför behov av anpassat sittande i rullstol.
  3. Aktivitetsbegränsning i sittande som medför risk för att utveckla trycksår eller har medfört trycksår.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra att sitta.
  2. Möjliggöra ett aktivt och/eller bekvämt sittande i rullstol
  3. Förebygga uppkomst av och att behandla trycksår.

Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

Förhöjande dynor och kildynor är egenansvar.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Använd Nortonskalan vid bedömning av trycksårsrisk och bedöm behovet av dyna utifrån tillverkarens klassning av dynan. Pdf, 29 kB.

Var extra noggrann om brukaren har känselnedsättning.

Vid trycksår eller risk för trycksår ska samråd ske med behandlande läkare/sjuksköterska/distriktssköterska.

Utprovning:

Upplevelsen av om man sitter bra eller dåligt är individuell. Två dynor med samma tryckavlastande egenskap kan av en person upplevas mycket olika. Det är därför viktigt att även ta hänsyn till den upplevda sittkomforten.Tänk på att förmågan att förflytta sig i och till/från rullstolen kan påverkas av dynan.

Vid svår sittproblematik kan kontakt tas med länets sitteam. Läs mera här.

Övrigt:

Ofta behövs det förskrivas flera överdrag för att klara hygien och det kan även vara aktuellt med extra dyna.

Kassera nedsuttna dynor.

Hos leverantören finns utöver upphandlat sortiment även dynor i andra format, lättviktsdynor och dynor med urtag som avlastar svanskotan.

För mer information, klicka här för att se Bassortiment/dynor.

Dynor att enbart användas i bil är egenansvar.

Dynor för tex avlastning av svanskotan efter förlossning/operation är egenansvar.

Sidan uppdaterad