Till startsidan

18 03 06 Läsbord

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. Fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer som har svår och varaktig funktionsnedsättning som innebär nedsatt rörlighet och/eller styrka i arm/hand/nacke samt svårighet att bibehålla kroppsställning i sittande/liggande.

Kriterier:

Aktivitetsnedsättning som innebär att man har stora svårigheter att hålla i bok/tidning.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att självständigt kunna läsa bok/tidning.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

__________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen:

Övrigt:

Läsbord får inte ersätta avlastningsbord.