Medicinska frågeställningar pneumokocker

Medicinska frågeställningar inför vaccination.

Inför varje vaccination är det även viktigt att inhämta information om tidigare givna doser.

Allergiska reaktioner har beskrivits i enstaka fall.

Personer som har fått en allvarlig reaktion efter en föregående dos vaccin mot pneumokockinfektion ska inte vaccineras. De som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras.

Vaccin mot pneumokockinfektion ska i första hand ges intramuskulärt, men kan i vissa fall även ges subkutant.

Pneumovax kan ges samtidigt som vaccin mot covid-19 (Comirnaty eller Nuvaxovid) och normalvaccin mot säsongsinfluensa (Vaxigrip Tetra).

Pneumovax kan också ges samtidigt som vaccin mot TBE (Encepur eller FSME-Immun).

Om två adjuventerade vaccin ska ges, till exempel konjugerat vaccin mot pneumokocker (Apexxnar) och proteinbaserat vaccin mot covid-19 (Nuvaxovid), ska de separeras med minst 7 dagar.

Sidan uppdaterad