Utbildning pneumokocker

Utbildningar riktade till dig som arbetar med vaccination mot pneumokocker.

Du som är anställd i regionen

Du som är anställd i Region Värmland har redan ett konto som du ska använda när du gör utbildningen. Du ska inte skapa en ny inloggning eftersom din genomförda utbildning kommer att följas upp via Utbildningsplattformen.

Länk till Utbildningsplattformen finns under Verktyg på intranätet. Utbildningen heter: "Behörighetsutbildning för ordination av vaccin pneumokocker E-kurs".

Direktlänk till utbildningen (Utbildningsplattformen)
(Länken fungerar endast inom regionens nätverk.)

Du som inte är anställd i regionen

Du som inte är anställd av Region Värmland genomför utbildningen via den här länken:

Behörighetsutbildning för ordination av vaccination mot pneumokocker (Utbildningsplattformen för externa användare)

Efter genomförd utbildning skriver du ut ett certifikat som du lämnar till din verksamhetschef tillsammans med behörighetsblankett:

Behörighet att ordinera vaccin mot pneumokocker under 2023-2024 - FOR 25448 (pdf) Pdf, 131 kB.

Vaccin mot pneumokocker ska i första hand ges intramuskulärt.

Illustration av en överarms muskler.
  1. Se till att muskeln är avslappnad.
  2. Ges i 90 graders vinkel mot huden.
  3. Stick rakt in.
  4. Aspirera.
  5. Injicera.
  6. Dra rakt ut.

Den vaccinerade bör - med tanke på svimningsrisken - sitta eller ligga ner.

För att injektionen ska hamna intramuskulärt, inte subkutant, är det vanligen en fördel att sträcka huden mellan tumme och pekfinger. När det gäller personer som har liten muskelmassa kan man nypa ihop och lyfta muskeln med ett fast grepp för att injektionen ska hamna intramuskulärt.

Viktigt att injektionen inte hamnar för högt i axeln, vilket kan innebära skador på vävnad/bursa i axelleden. Injektionen ges minst tre fingrar nedan akromion. Där är muskeln som mest framträdande.

Vårdhandbokens injektionsinstruktioner: Intramuskulär, im (vardhandboken.se)

Filmen visar vaccinationsteknik vid intramuskulär injektion:

Basal utbildning anafylaxi är avsedd för all vårdpersonal och ger dig kunskap om vad man ska göra vid en akut anafylaktisk reaktion. Utbildningen kan användas av dig som vill repetera avsnittet Anafylaxi i Behörighetsutbildning för ordination av vaccin mot covid-19.

Du som är anställd i regionen

Du som är anställd i Region Värmland har redan ett konto som du ska använda när du gör utbildningen. Du ska inte skapa en ny inloggning eftersom din genomförda utbildning kommer att följas upp via Utbildningsplattformen.

Länk till Utbildningsplattformen finns under Verktyg på intranätet. Utbildningen heter: Basal utbildning i anafylaxi (Utbildningsplattformen). (Länken fungerar endast inom regionens nätverk.)

Du som inte är anställd i regionen

Du som inte är anställd av Region Värmland genomför utbildningen via den här länken:

Basal utbildning i anafylaxi (Utbildningsplattformen för externa användare)

Sidan uppdaterad