VÄRMLANDS KULTURPLAN 2017–2020

Under 2016 tog vi fram en regional kulturplan för åren 2017–2020 i samverkan mellan Region Värmland och kommunerna och i dialog med regionens kulturliv.

KULTURPLANEN

Kulturplanen antogs av regionfullmäktige 8 december 2016.

Läs Värmlands kulturplan 2017-2020, övergripande plan (pdf, 496 kB)

Läs Värmlands kulturplan, utvecklingsplan 2017 (pdf, 655 kB)

I flikarna nedan kan du läsa de remissyttranden som kommit in, mer information om konferenser och möten i samband med kulturplanen och vad en kulturplan innehåller. 

Sidan uppdaterades den 3 januari, 2017