Till startsidan

Allmän kurs – Globalt fokus

Den här kursen är till för dig utan fullständig gymnasiekompetens som vill uppnå grundläggande behörighet för vidare studier. I kursen arbetar vi med frågor som rör vår omvärld. Vi fokuserar på teman som till exempel globala målen, kultur och mänskliga rättigheter.

Det här är en utbildning för dig som har slutfört 1–2 år på gymnasiet och har klarat av några gymnasiegemensamma kurser (med krav på behörighet i Svenska 1), men saknar gymnasiebehörighet för högre studier.

I kursen arbetar vi med frågor som rör vår omvärld både i stort och smått. Vi fokuserar på ämnen som demokrati, globala frågor och mänskliga rättigheter. Vad händer omkring oss just nu? Varför händer detta och hur påverkar det oss och andra? Hur kan vi hjälpa andra? Hur kan vi leva på ett mer hållbart sätt?

Kursdeltagarnas idéer och tankar är värdefulla. Vi skapar tillsammans kursens innehåll.

Under läsåret kommer det finnas möjlighet att följa med på en studieresa. Förberedelser inför resan, själva resan och efterarbetet är viktiga delar av kursen.

Utbildningen har som mål att ge dig

  • En bra grund för fortsatta studier.
  • Verktyg att planera och genomföra studier, både enskilt och i grupp.
  • Ökad förståelse för världen och samhällsfrågor.

Utbildningsort: Kristinehamn

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1-2 år

Studietakt: 100 procent

Sista ansökningsdag:

Sena anmälningar behandlas löpande i mån av plats

Start: 19 augusti 2024

Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå

Internat: Ja

Avgift: Undervisningen på Kristinehamns folkhögskola är kostnadsfri men varje termin betalar du en serviceavgift på 1200 kronor för studiematerial, resor och förtäring vid gemensamma samlingar.