Start / Molkom / Ansökan / Avgifter och CSN

Avgifter och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av de studerande för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Serviceavgift

Samtliga studerande betalar en obligatorisk serviceavgift.
Serviceavgift läsåret 24/25 är 34 kronor per skolvecka. I avgiften ingår förmiddagskaffe måndag, vissa gemensamma måltider (exempelvis julbord) och studerandeförsäkring. I Filipstad är serviceavgiften 7 kr per skolvecka.

Bekräftelseavgift

Du betalar också en bekräftelseavgift på 300 kronor, för alla ordinarie kurser med undantag för Collegeåret som har en avgift på 150 kr. Bekräftelseavgift gäller inte heller för sommarkurserna.  Summan läggs till den kursspecifika deltagaravgiften.

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial och väljer du att bo på skolan tillkommer en kostnad för kost och logi. Läs mer om boendekostnader via länken “Bo på internat.”

Deltagaravgift kursspecifik

För vissa kurser tillkommer kostnader för resor och material, aktuella kostnader läsår 24/25:

 • Skådespeleri år 1: 10 450 kr/läsår
 • Skådespeleri år 2: 11 200 kr/läsår
 • Film år 1: 15 900 kr/läsår
 • Film år 2: 17 800 kr/läsår
 • Hälsotränare: 10 700 kr/läsår
 • Animation: 11 300 kr/läsår
 • Animation och Skapande NPF 6 700 kr/läsår
 • Allmän kurs – NPF Estet: 3 060 kr/läsår
 • Allmän kurs- Filipstad: 1 360 kr/läsår
 • Allmänkurs i Karlstad och Molkom 1 360 kr/läsår
 • Allmän kurs - Skådespeleri 3 060 kr/läsår

Samtliga avgifter för resor och material gäller per läsår. Kostnader för sommarkurserna hittar du på kurssidan.

Alla avgifter uppdateras årligen efter beslut från folkhögskolornas styrelse.

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på. 

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?