Region Värmland logga

Stöd till dig som forskar kliniskt

Ta del av Region Värmlands forskningsstöd inom kliniska studier. Vi hjälper nya och etbalerade forskare att bland annat planera, finansiera och genomföra studier.

Etikprövning och god forskningssed Etikgranska din forskning.
Biobank Samla in, lagra och använd prov.
Finansinering Sök anslag via Region Värmlands projektdatabas.
Forskningsmottagning Vi hjälper dig att planera, koordinera och dokumentera.
Datauttag Uttag av hälsodata eller forskningsprov.
Starta en ny forskningsstudie Kom igång med din forskning.
Test
Test Test
Har du frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss inom klinisk forskning.

Sidan uppdaterad