Till startsidan

Biobank

Biobankslagen reglerar hur prov får sparas och användas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, lagring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Forskning på humanbiologiskt material för dig som ska forska på prov.

Biobankslagen

En ny biobankslag röstades igenom av riksdagen den 25 januari 2023. Den nya biobankslagen trädde i kraft den 1 juli 2023 och ersatte den tidigare biobankslagen.

Vad innebär biobankslagen?

Syftet med biobankslagen är att reglera hur identifierbart humanbiologiskt material (prov), med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Det finns däremot vissa förändringar i den nya lagen som bland annat innefattar ett utökat tillämpningsområde, nya undantag och att sekundärbiobanker tas bort.

Mer information om biobankslagen finns på Biobank Sverige: Biobankslagen

Ny eu-förordning för kliniska prövningar av läkemedel

På grund av övergångsbestämmelser under första året efter att den nya EU-förordningen för kliniska prövningar av läkemedel börjat tillämpas finns för närvarande två sätt att skicka in en biobanksansökan kopplad till klinisk läkemedelsprövning beroende på vilken lagstiftning ansökan om klinisk prövning ska följa:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?