Region Värmland logga

För dig som jobbar med kulturfrågor i en kommun

Välkommen att höra av dig till oss på Region Värmland om du vill ha hjälp med att starta ett arbete inom film och rörlig bild i din kommun. Här kan du läsa mer om stöd och bidrag gällande kommunal filmverksamhet från regionen, Svenska filminstitutet och Kulturrådet.

Region Värmland kan bidra som vägledare, resurs, inspiratör och kompetensutvecklare gällande en kommuns långsiktiga utvecklingsarbete inom filmområdet. Det kan till exempel handla om film i skolan, skolbio eller film på kulturskolan.

Filminstitutet

Filminstitutet arbetar för att öka filmkunnigheten hos barn och unga. Här finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att utveckla filmverksamheten inom kommunal verksamhet. Utlysningar görs två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. 

Filminstitutets webbplats

Kulturrådet

Kulturrådet delar varje år ut runt 2,5 miljarder kronor i bidrag till kultursektorns olika områden.

Nedan kan du läsa mer om bidrag ämnade att stärka filmverksamhet riktad till barn och unga. Bidragen kan sökas en gång per år. 

Film på Kreativ biblioteksbuss

För alla barn och ungas rätt till kultur utvecklar Region Värmland projektet Kreativ biblioteksbuss. En biblioteksbuss som erbjuder möjlighet till skapande.

Skapande skola

Bidraget syftar till att integrera konst och kultur i grundskolan. Målgrupp är elever i förskoleklass, grundskola eller motsvarande skolformer.

Utvecklingsbidrag till kulturskolor

Bidraget är till för att hjälpa kulturskolor att utvecklas genom att till exempel utveckla befintlig verksamhet, bredda befintligt utbud eller möjliggöra nya typer av satsningar.

Kulturrådets webbplats

Sidan uppdaterad