Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Kreativ biblioteksbuss

Kreativ biblioteksbuss

För alla barn och ungas rätt till kultur utvecklar Region Värmland projektet Kreativ biblioteksbuss. En biblioteksbuss som erbjuder möjlighet till skapande.

Kvinnlig bibliotekarie och barn i bokbuss.

Utveckla metoder för skapande aktiviteter

I Värmland finns flera kommuner som har en omfattande verksamhet med biblioteksbussar för att nå låntagare i hela kommunen. Det ingår i bibliotekens uppdrag att främja intresset för kulturell verksamhet, däremot är biblioteksbussen en verksamhet som vid sällsynta tillfällen erbjuder möjlighet till skapande aktiviteter. Därför finns ett behov av att utveckla metoder där biblioteken kan vara drivande i att organisera och genomföra skapande aktiviteter i biblioteksbussen.

Arbetssätten behöver även vara anpassade efter de strukturer och möjligheter som finns på landsbygden. Det finns även en utvecklingspotential i att utöka samarbeten inom kommunen och samverka mer med kulturarbetare inom olika områden.

Konstöverskridande samverkan

I projektet kommer metoder för skapande inom film, slöjd och berättande diskuteras och testas. Genom att även arbeta med konstövergripande metoder utvecklas såväl de specifika områdena som nya kreativa lösningar. Ytterligare en faktor är att utforska modeller för samverkan i skapande aktiviteter mellan olika aktörer i samhället, till exempel skolan, civilsamhället. Perspektiv som projektet fokuserar på är; rum, flexibilitet, konstövergripande, lokala förutsättningar och digitalt.

Kulturarbetare inom slöjd och film arbetar tillsammans med bibliotekspersonalen i projektet. De får också stöd i processen av utvecklare på Region Värmlands kulturavdelning.

Öka barn och ungas tillgång till olika kulturella uttryck

Kreativ biblioteksbuss uppkom ur ett långsiktigt arbete där Region Värmlands Kulturavdelning utforskat hur alla barn och unga i Värmland kan få tillgång till olika kulturella uttryck. Arbetet har visat att det finns ett behov att utveckla metoder för skapande i olika typer av rum.

Förstudie och projekt har sedan utvecklats i samarbete mellan film, slöjd och regional biblioteksverksamhet på Kulturavdelningen och biblioteken i Kristinehamn och Torsby.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?