Region Värmland logga

Diarium och arkivering

Medborgare har rätt till insyn i all offentlig verksamhet. Myndigheter är därför skyldiga att hålla ordning och reda på sina handlingar. Det görs vanligtvis genom att handlingarna registreras i ett diarium och så småningom flyttas över till arkiv för äldre handlingar.

Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar är grundlagsskyddad och kallas i dagligt tal för offentlighetsprincipen. Det innebär att en myndighets alla allmänna handlingar som huvudregel är offentliga och ska hållas ordnade så att de skyndsamt kan lämnas ut när de efterfrågas.

Allmänna handlingar i diariet

Var och en har rätt att få läsa handlingar i ett diarium eller att mot en avgift få en papperskopia av dem. Kostnaden för papperskopior hittar du i vår avgiftshandbok.

Region Värmlands avgiftshandbok (Vårdgivarwebben)

Om du vill veta mer eller ta del av allmänna handlingar är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-831 43 25, 010-831 42 08 eller skicka e-post på region@regionvarmland.se.

Du kan också besöka oss på regionledningskontoret, Rosenborgsgatan 50, Karlstad.

Arkiverade allmänna handlingar

Allmänhetens rätt att ta del av regionens allmänna handlingar gäller även för handlingar bakåt i tiden, oavsett på vilket medium de har lagrats.

Läs mer om våra arkiv och hur du kan söka i dem

Sidan uppdaterad