Region Värmland logga

Regionala företagsstöd

Hos Region Värmland kan du ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker ditt företag.

Affärsutvecklingscheckar

Internationalisering Check med syfte att bidra till en hållbar internationell satsning.
Grön omställning Stöd för ökad konkurrenskraft genom hållbar utveckling.
Digitalisering Utveckla hållbart med hjälp av digitalisering.

Övriga stöd

Jämställdhetscheckar Bidrag för en mer jämställd verksamhet.
Investering över 8 miljoner kronor Gäller byggnader, anläggningar, maskiner, inventarier eller immateriella tillgångar.
Investering i mark, byggnader och maskiner Stöd med syfte att öka produktionskapacitet.
Get international Börja exportera eller öka befintlig export.
Mikrostöd Upp till 60 000 kronor för maskiner, utrustning eller externa tjänster.
Nystartade innovativa företag Utveckla en ny produkt, process eller tjänst.
Utvecklingsinsats med konsult Bidrag för insatser upp till 300 000 kronor.
Uppföra lokaler för uthyrning till företag Förbättra företagsklimat eller stärk industriell bas.

Om företagsstöd

Nya och befintliga företag som vill investera för att utveckla och utöka verksamheten kan söka stöd. Regionen kan ge stöd till små och medelstora privatägda företag som driver en verksamhet med vinstsyfte.

Investeringen ska vara hållbar. Det innebär en långsiktigt lönsam, miljömässigt acceptabel och varaktig sysselsättning för personal.

Stöden ska bidra till en hållbar regional utveckling genom en hållbar tillväxt i värmländska företag.

Region Värmland samarbetar med Almi Värmland (almi.se). Vänd dig till Almi för att få hjälp med utveckling och finansering.

Kommuners näringslivsrådgivare erbjuder rådgivning, till exempel i samband med en ansökan om stöd.

Definition

  • Mikroföretag: Företag med högst nio anställda och en balansomslutning eller omsättning på högst 2 miljoner euro per år.
  • Små företag: Företag som sysselsätter minst 10 men högst 49 anställda där omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
  • Medelstort företag: Företag som sysselsätter fler än 49 personer men färre än 250 personer och omsättningen inte överstiger 50 miljoner euro, eller balansomslutningen inte överstiger 43 miljoner euro.
  • Stort företag: Företag som har minst 250 anställda och samtidigt har en omsättning på minst 50 miljoner euro per år eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro per år.

Vid en ansökan görs en bedömmning av företagets storlek baserat på fastställd årsredovisning de två senaste åren.

Portal med samlat stöd till företag

En viktig ingång, oavsett om du driver ett företag eller har en idé, är verksamt.se. Verksamts webbplats är en statlig portal med samlat stöd till företag oavsett utvecklingsfas. Här hittar du kontaktuppgifter till rådgivare och organisationer. Du kan filtrera sökresultatet beroende på behov eller var i landet du är verksam.

Sidan uppdaterad

Till toppen