Läkemedelskommittén 

Läkemedelskommittén i Värmland verkar tillsammans med Läkemedelscentrum för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

Kommitténs uppdrag är bland annat att:

  • vara ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor
  • ta fram, implementera och följa upp terapirekommendationer
  • kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel och dess plats i terapin
  • utfärda rekommenderade läkemedel
  • medverka vid upphandling av läkemedel
  • medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor
  • verka för att god patientinformation och egenvårdsråd utarbetas
  • informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar
  • samverka med bland annat den kommunala hälso- och sjukvården, länets apotek, de privata vårdgivarna och handikapporganisationerna.

  Mötesdatum 2024

  14 mars

  18 april

  23 maj

  19 september

  17 oktober

  14 november

  12 december


  • Kontakt

  Läkemedelskommittén i Värmland
  Region Värmland
  Rosenborgsgatan 9
  651 85 Karlstad

  E-post: lakemedelskommitten@regionvarmland.se

  Sidan uppdaterad