Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Invasiv sjukdom orsakad av betahemolytiska grupp A-streptokocker (iGAS) är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom.

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (Streptococcus pyogenes) kan orsaka olika sjukdomstillstånd som halsfluss (tonsillit), scharlakansfeber (scarlatina), hud- och mjukdelsinfektioner som sårinfektioner, nagelbandsinfektioner, svinkoppor samt rosfeber (erysipelas). Dessa sjukdomstillstånd är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Bakterien kan förekomma i svalget hos friska, symtomfria personer.

Bakterien kan även orsaka potentiellt livshotande infektion - invasiv infektion - som sepsis och nekrotiserande fasciit. Invasiv sjukdom orsakad av betahemolytiska grupp A-streptkocker (iGAS) är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Klinisk anmälan ska även göras vid klinisk bild på allvarlig infektion och lokalt fynd, till exempel nekrotiserande fasciit och barnsängsfeber.

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge patienten adekvat behandling och information om sjukdomen.
  2. Förhållningsregler: Inga specifika förhållningsregler finns.
  3. Smittspårning: Ingen smittspårning krävs vanligen, men särskilda rutiner gäller vid fall hos nyförlöst.
  4. Anmälan: Klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Anmäl även misstänkt sjukdom vid klinisk bild och lokalt fynd, till exempel nekrotiserande fasciit och barnsängsfeber.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet, då sjukdomen inte är allmänfarlig. 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Lokala rutiner

Grupp A-streptokocker (GAS) hos nyförlöst kvinna och nyfött barn (pdf) Pdf, 176 kB.

Erysipelas (rosfeber) - RUT-10031 (pdf) Pdf, 143 kB.

Hygien i förskolan - se plusbox Streptokockinfektioner

Sidan uppdaterad