Blanketter och remisser

Länkar till blanketter och remisser. Blanketterna finns också under resepektive område.

Anmälan till smittskyddsläkaren, SmiNet

  • Klinisk anmälan i SmiNet.

Anmälan till smittskyddsläkaren, paragrafanmälan i SmiNet

  • Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig förundersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).
  • Paragrafanmälan i SmiNet görs numera elektroniskt via inloggning med SITHS-kort.
  • Har du inget SITHS-kort kan pappersanmälningar skrivas ut och fyllas i.
    Paragrafanmälan via blanketter i pdf-format

Anmälan om byte av behandlande läkare Pdf, 268 kB.

  • Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Blankett rapportering av antal kontakter till positiva klamydiafall (pdf) Pdf, 178 kB.

Calicivirus - lista på patienter och personal vid utbrott av calicivirus (magsjuka) - finns i rutinen Calici, vinterkräksjuka (noro- och sapovirus) som ligger under rubriken Lokala rutiner på webbsidan Calicivirus (noro- och sapovirus)

Hygienombud i förskolan - överenskommelse förskolechef och hygienombud

Hygienrond i förskolan- protokoll

Smittspårningshandling, indexpatient (pdf) Pdf, 32 kB.

Smittspårningshandling, kontakt (pdf) Pdf, 31 kB.

Övertagande av smittspårning vid klamydiainfektion (pdf) Pdf, 149 kB.

Övertagande av smittspårning, behandlingsansvar och klinisk anmälan enligt smittskyddslagen av klamydiapositiv patient (pdf) Pdf, 122 kB.

Sidan uppdaterad