Region Värmland logga
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 12 2024

Information från läkemedelscentrum.

Hämta ut läkemedel till patient - det här gäller

Observera att nedanstående gäller i de fall patienten själv är betalningsansvarig för läkemedlen. I övriga fall ska sjukvården tillhandahålla läkemedlen.

För att hämta ut receptbelagda läkemedel finns alltid krav på legitimation. Apoteket på Centralsjukhuset i Karlstad vill klargöra vad som gäller för vårdpersonal som hämtar läkemedel till inneliggande patienter hos dem.

Hämta ut läkemedel

För att vårdpersonal ska kunna hämta ut receptbelagda läkemedel till inneliggande patienter krävs att de kan visa både sin egen legitimation samt patientens legitimation eller att de har fullmakt från patienten. Fullmakten ska vara elektronisk via eHälsomyndigheten.

Betala läkemedel

För att apoteket ska kunna fakturera patienten krävs antingen att patienten själv följer med till apoteket eller att denne har gett vårdpersonalen en elektronisk fullmakt hos eHälsomyndigheten. Egen och patientens legitimation eller pappersfullmakt räcker inte.

Information om elektronisk fullmakt via eHälsomyndigheten:
Mer om fullmakter - E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Läkemedelskommitténs februarimöte

Vid läkemedelskommitténs möte den 15 februari klubbades Region Värmlands aktivitetsplan gällande läkemedel och miljö. Bland annat finns ambitionen att kunskapen kring läkemedels miljöpåverkan ska öka, dels hos regionens förskrivare och dels hos allmänheten i stort.

Läkemedelskommittén beslutade också att införa en symbol för receptfritt i regionens lista rekommenderade läkemedel.

Rekommenderade läkemedel - Region Värmland (regionvarmland.se)

En uppdaterad version av blanketten ”Meddelande till ditt apotek” är på gång och presenteras vid läkemedelskommitténs möte i mars.

Slutligen presenterades två nya terapigruppsordförande: Anne Maria Edvardsson för terapigrupp antikoagulation och Petar Atanasov för terapigrupp andningsvägar. Petar Atanasov kommer även ingå som medlem i läkemedelskommittén.

Ta del av protokollet i sin helhet.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Nytt restmeddelande

Fluoxetin löslig tablett, dispergerbar tablett och oral lösning

Uppdaterat restmeddelande

  • Cutisoft wipes
  • Estradiol depotplåster
  • Guanfacine depottablett
  • Isosorbidmononitrat depottablett
  • Lasix Retard depotkapsel
  • Kalciumkarbonat tablett
  • Lokalanestetika i kombination med adrenalin

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad