Till startsidan
Start /Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén 

Läkemedelskommittén i Värmland verkar tillsammans med Läkemedelscentrum för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

Kommitténs uppdrag är bland annat att:

  • vara ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor
  • ta fram, implementera och följa upp terapirekommendationer
  • kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel och dess plats i terapin
  • utfärda rekommenderade läkemedel
  • medverka vid upphandling av läkemedel
  • medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor
  • verka för att god patientinformation och egenvårdsråd utarbetas
  • informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar
  • samverka med bland annat den kommunala hälso- och sjukvården, länets apotek, de privata vårdgivarna och handikapporganisationerna.

Sammanträden 2023

Styrande dokument och länkar


  • Kontakt

Läkemedelskommittén i Värmland
Region Värmland
Rosenborgsgatan 2
651 85 Karlstad

E-post: lakemedelskommitten@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?