Ungdomar på bokmässa.
Folkhälsostrategisk plan 2022–2030
Folkhälsostrategisk plan 2022–2030Tydliggör regionens folkhälsouppdrag och viktiga insatsområden.
Undersökning om liv och hälsa
Undersökning om liv och hälsaOm livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården.
Mänskliga rättigheterMänskliga rättigheter är en grund för folkhälsomålet god, jämlik och jämställd hälsa.
Barn och ungas hälsaBarn och unga är en viktig målgrupp för länets gemensamma folkhälsoarbete.
Livsvillkor och levnadsvanorFokuserar på bestämningsfaktorer för hälsan – livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor.
Folkhälsa i siffrorViktigt att kartlägga, analysera och synliggöra skillnader i hälsa för att kunna öka jämlikheten i hälsa.
Samverkan i folkhälsofrågorHelhetssyn och gemensamt ansvarstagande är centrala delar för att förbättra folkhälsan.
KontaktKontakt med folkhälsoresurser inom enheten hållbar utveckling.
God och jämlik hälsa för samhällets utvecklingEn utbildning för dig som vill lära dig mer eller för dig som vill höja kunskapen hos andra.

Sidan uppdaterad