Till startsidan

Liv och hälsa

Liv och hälsa är en stor undersökning om livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården hos befolkningen i Mellansverige.

Bilden visar förstasidan på enkäten Liv och hälsa 2022 - människor och texten Liv och hälsa 2022.

Undersökningen Liv och hälsa genomfördes februari–maj 2022.

Undersökningen Liv och hälsa genomförs vart fjärde eller femte år. Samma frågor ställs i den vuxna befolkningen i regionerna Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län (CDUST-länen).

Syftet med undersökningen Liv och hälsa är att ta reda på hur den vuxna befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering och samverkan kring hälsofrämjande och förebyggande insatser och för att den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt.

Resultaten publiceras dels i form av tabellrapporter på kommun-, läns- och regional CDUST-nivå, dels i folkhälsorapporter som beskriver aktuellt hälsoläge samt gör jämförelser med tidigare års undersökningar.

Undersökningen 2022 genomfördes februari–maj. I Värmland fick cirka 14 000 slumpmässigt utvalda personer ett brev med inbjudan att delta. De som fick brevet var 18 år eller äldre och folkbokförda i Värmland. Var och en valde själv om de ville svara via webben eller via en pappersenkät. På webben fanns enkäten på svenska och engelska.

Anu Molarius

Folkhälsobevakare
Telefon: 010 831 97 42
E-post: anu.molarius@regionvarmland.se

Cecilia Nyberg

Folkhälsoanalytiker
Telefon: 010 831 40 58
E-post: cecilia.nyberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?