Om planen

Länsgemensam strategisk plan för suicidprevention i Värmland gäller för åren 2022–203 och ska vara ett stöd för alla som bidrar i det suicidpreventiva arbetet i Värmland.

Planen är framtagen av Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.

Bakgrund

Till grund för den länsgemensamma strategiska planen för suicidprevention i Värmland ligger:

Planen har också en stark koppling till folkhälsa och den national folkhälsopolitiken.

Syfte

Planen ska stärka det suicidpreventiva arbetet och ge vägledning vid valet a aktiviteter, insatser och prioriteringar.

Ansvarig verksamhet

Hållbar utveckling.

Kontaktperson

Karen O´Quin, folkhälsostrateg och regional samordnare för suicidprevention i Värmland.

Datum

2021-11-30

Diarienummer

RS/220021

Så här söker du i rapporten

I webbläsaren använder du tangenterna Ctrl+F för att få fram en sökruta.