Till startsidan
Vad är nära vård? Nära vård innebär ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.
Värden för invånaren Vad tycker värmlänningar är viktigt i mötet med vård och omsorg?
Guidande principer Värmlands målbild för omställningen pekar ut länets gemensamma riktning.
Utvecklingsområden Nära vård-omställningen kräver både ett förändrat förhållningssätt och ett nytt sätt att arbeta.
Att leda omställningen Förändring kräver ett modigt ledarskap som ger förutsättningar för omställningen.
Praktikfall Här har vi samlat några praktikfall att reflektera kring i omställningsarbetet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?