Workshops om omställningen Nära vård

Som ett stöd i omställningsarbetet finns olika workshops. Det handlar om filmer, bildspel och dialogfrågor om omställningen ur olika perspektiv. Materialet kan användas för att ge information men också för att skapa diskussion om vad just din verksamhet behöver för att komma framåt i omställningen.

Materialet är framtaget för att användas på till exempel APT, men kan också användas av enskilda medarbetare för att lära mer om omställningen. Välj det ni bedömer passar bäst för läget gruppen befinner sig i och det syfte ni vill uppnå. Ni kan med fördel kombinera olika delar för olika verksamheter och professioner.

Workshop 1A och 1B - vad är god och nära vård, hälsa och omsorg och varför behöver vi göra omställningen?

Workshopen är uppdelad i två delar, där varje del tar cirka 45-60 minuter.

  • 1A - Varför behövs omställingen, dialog om hur verksamheten påverkas.
  • 1B - Värmlands målbild, färdplan och dialog om verksamhetens fortsatta arbete med omställningen.

Till workshoparna

Tyck till för att förbättra materialet

Vi vill gärna veta hur du tycker att materialet fungerar, lämna synpunkter via det här formuläret: Hur fungerade workshopsen för er?

Sidan uppdaterad