Till startsidan
Till startsidan

Workshop: vad är god och nära vård, hälsa och omsorg, varför behöver vi göra omställningen och hur påverkar det vår verksamhet?

Workshopen ger grundkunskap samt skapar insikt och förståelse om vad omställningen till nära vård innebär och varför den behövs. Den är indelad i två delar där varje del tar cirka 45-60 minuter att genomföra.

Syfte

 • Öka kunskapen om varför omställningen till nära vård är nödvändig.
 • Skapa förståelse och acceptans för omställningen.
 • Öka kunskapen om Värmlands målbild och färdplan.
 • Skapa dialog om hur arbetet kan fortsätta i den egna verksamheten.

Målgrupp

Chefer och medarbetare i Region Värmland, länets kommuner och privata aktörer.

Ni behöver

Powerpointpresentationer att följa under workshopen

Till dig som håller i workshopen

Innan workshopen är det bra om du som håller i den:

 • Går igenom powerpointpresentationen, läser igenom anteckningssidorna och själv funderar över dialogfrågorna.
 • Väljer en av de tre olika inledningarna
 • Väljer om ni vill gå igenom hela workshopen (1A+1B) vid ett tillfälle eller dela upp dem vid två tillfällen.

Förutsättningar

Tid: Cirka 45- 60 minuter x 2 vid ett eller två tillfällen

För att workshopen ska fungera bra bör du som leder den tänker på att:

 • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
 • Att inte ha svar eller försvar redo.
 • Fråga för att skapa förståelse.
 • Allt som sägs i rummet, stannar i rummet.
 • Håll koll på tiden.

Efterarbete

 • Samla in anteckningarna från dialogerna. Sammanställ och redovisa vid ett annat möte.
 • Boka en ny tid för att prata vidare om frågorna eller för att gå igenom nästa del i workshopen.
 • Fundera över vad du kan ta med dig i jobbet till nästa gång?

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats