Till startsidan
Start /Service och IT /Helikopterflygplats

Helikopterflygplats

Helikoptertransporter är en viktig del av akutsjukvården. Helikoptern kan snabbt få fram kvalificerade medicinska resurser i form av personal och medicinteknisk utrustutsning till olyckplatser och transportera patienter som behöver högspecialiserad vård. 

Ambulanshelikopter

Region Värmlands helikopterflygplatser

 • Helikopterflygplatserna tillhör respektive sjukhus och förvaltas av Region Värmland.
 • Region Värmland har två helikopterflygplatser, en på Centralsjukhuset i Karlstad och en på Sjukhuset i Torsby.
 • Helikopterflygplatserna får endast användas av ambulans- och räddningshelikoptrar.
 • Helikopterflygplatsen är avsedd för helikoptrar av
  prestandaklass 1.
 • Flygplatserna är öppna dygnet runt alla dagar.

Helikopterflygplatsen är lokaliserad till Centralsjukhuset Karlstad.

Referens för Helikopterflygplatsen (ARP)

 • Latitud 59° 22´ 34" nordlig bredd (N)
 • Longitud 13° 28´ 34" ostlig bredd (E)
Karta Helikopterflygplatsens läge

 • ICAO-kod: ESHV
 • PPR: 15 min
 • Rund asfaltsplatta, diameter 40 m
 • Sättningsplats, diameter 28 m (FATO/TLOF)
 • Sättningspunkt markerad med gul färg, diameter 10 m
 • Säkerhetsområdets bredd: 6 m
 • Max rotordiameter 16,4 m
 • Helikopterflygplatsen är klar för landning när flygplatsbelysning och
  flygfyr är tänd
 • Alternativ flygplats är Karlstad Airport

 • Bankantljus, lågintensivt rundstrålande
 • Hinderljus
 • Flodljus
 • Stor vindstrut på intilliggande hög sjukhusbyggnad
 • Flygplatsbelysning tänds manuellt från manöverrum
 • Flygplatsfyr på intilliggande hög sjukhusbyggnad signalerande morse H
 • Tre stycken stora 75 kg brandsläckare finns i manöverkuren

Helikopterflygplatsen har nollvision beträffande olyckor och tillbud. Detta innebär att:

 • Säkerheten vid helikopterflygplatsen har alltid högsta prioritet och är aldrig förhandlingsbar.
 • Inga händelser som utgör risker för personella eller materiella skador vid en helikopters landning eller start får inträffa vid helikopterflygplatsen
 • Att beträda helikopterplattan vid landning/start kan medföra livsfara. Endast behöriga personer med genomgången säkerhetsutbildning äger tillträde till helikopterflygplatsen.
 • Inga personer får vistas innanför avspärrat område på helikopterflygplatsen under start eller landning. När helikopterns rotor är i rörelse får ingen vistas innanför helikopterflygplatsens säkerhetsområde utan helikopterbesättningens assistans eller medgivande.
 • Alla som vistas på helikopterflygplatsen, med undantag för besättning och passagerare under ledsagning, ska bära klädsel med färgmönster och reflexer som klart framträder mot bakgrunden.
 • Inga lösa föremål, utrustning eller skräp får finnas på eller i nära anslutning till helikopterplattan vid start eller landning.
 • Fotografering och/eller filmning får endast ske efter godkännande av verksamhetsansvarig.
 • Rökning är förbjuden på helikopterflygplatsen.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) får flygning med drönare inom 1000 m avstånd från helikopterflygplatser endast ske efter samråd med ledningen för berörd helikopterflygplats. Förfrågan om drönarflygning med uppgifter enligt nedan skall insändas med nedanstående webformulär eller mailas till helikopterflygplatser@regionvarmland.se senast fem (5) arbetsdagar före aktuellt datum för flygning.

När polis, räddningstjänst eller Försvarsmakten behöver flyga med drönare inom ramen för en insats gäller en särskild rutin.

I förfrågan om drönarflygning skall följande uppges

 • Sökandes namn och kontaktuppgifter (emailadress och telefonnummer)
 • Drönarpilotens kontaktuppgifter (mobilnummer för direktkontakt vid flygningen)
 • Operatörs-ID
 • Datum och klockslag för flygningens början och slut
 • Drönarpilotens placering (gatuadress) under flygningen, gärna inritad på karta.
 • Flygområde, högsta flyghöjd och avstånd till hkpflygplatsen
 • Vid fotografering eller filmning från drönare krävs uppgifter om vad som skall avbildas.

Ett flyghinder kan till exempel vara en byggkran i närheten av flygplatsen.

Anmälan om ett hinder i luftrummet görs via e-post till helikopterflygplatser@regionvarmland.se

Anmälan ska ske fem (5) arbetsdagar före den tänkta händelsen.

För drönare gäller att de inte får framföras inom 1000 meter från flygplatsen utan tillstånd från flygplatsen. Läs mer om flygning med drönare ovan.

Ska fotografering ske på sjukhusområdet? * (obligatorisk)
Ska fotografering ske på sjukhusområdet?


Karta bifogas
Karta bifogas


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?