Region Värmland logga

Elbehandling (ECT)

ECT står för elektrokonvulsiv behandling. Det är ett alternativ när läkemedel inte har hjälpt eller är för riskabelt, samt i vissa akuta situationer. Behandlingen ges på sjukhusen i Arvika och Karlstad.

ECT kan vara ett alternativ om läkemedel inte har hjälpt, om patienten har fått mycket biverkningar av dem eller är äldre och känsligare för biverkningar av läkemedel.

I vissa fall kan ECT vara den enda fungerande och den absolut snabbast verkande behandlingen. Särskilt i akuta situationer kan behandlingen vara direkt livräddande.

De tillstånd och diagnoser där elbehandling används

Eftersom effekten av elbehandling ofta kommer snabbare än av mediciner passar behandlingen också för patienter som har:

  • Svår depression med eller utan psykos
  • Bipolär sjukdom, svår depression med eller utan psykos
  • Förlossnings­depression och förlossnings­psykos
  • Vissa tillstånd av psykoser
  • Katatoni

Så går en elbehandling till

Behandlingen ges av särskilt utbildad personal på Sjukhuset i Arvika eller Centralsjukhuset i Karlstad.

Behandlingen ges under narkos.

När patienten är sövd utlöser vi under kontrollerade former ett krampanfall med hjälp av ström. Strömmen har ingen läkande effekt i sig utan det är krampanfallet som ger effekt.

Sjukdomstillståndet kan förbättras tack vare att hormonnivåer och signalöverföringen i hjärnan normaliseras till följd av krampanfallet.

Hur många behandlingar som patienten får bedöms individuellt. Vanligtvis behövs 6-12 elbehandlingar för att sjukdoms­tillståndet ska ge vika.

Remiss

Elbehandling ordineras av specialistläkare.

Biverkningar

En del får huvud- och muskelvärk. Några upplever att de får minnes­störning. Ofta är minnes­störningen tillfällig och handlar framförallt om sjukdoms­perioden.

Kvalitetsregister

Det finns ett nationellt kvalitetsregister dit vi rapporterar alla ECT-behandlingar. Uppgifterna är sekretess­belagda och deltagandet är frivilligt.

Kvalitetsregister ETC (ect.registercentrum.se)

Dokument

ECT-teamet bemannas dagtid vardagar. Stängt torsdagar.

Telefon: 010-831 97 09

Adress: ECT-teamet, psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad

Sidan uppdaterad