Till startsidan
Till startsidan

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

I det regionsövergripande uppdraget ingår att:

 • stödja dialog och kunskapsutveckling i etiska frågor, initiera nya frågor av betydande etisk vikt, samt vägleda diskussionen kring etiska frågor inom Region Värmland.
 • arbeta på uppdrag från regionstyrelse, regionsdirektör och hälso- och sjukvårdschef.
 • stå till förfogande för rapporter till och samtal med regionssstyrelsen, regionsfullmäktiges hälso- och sjukvårdsberedning samt handikapprådet och pensionärsrådet.
 • lämna synpunkter inför beslut i politiska eller tjänstemannaledningen och fungera som intern remissinstans.
 • följa och delta i den nationella och internationella diskussionen om viktiga etiska frågor inom hälso- och sjukvård.

Etikkommitténs medlemmar

 • Peter Stenbom, ordförande, chefläkare 
 • Marita Toreheim Kase, verksamhetschef neurolog- och rehabiliteringskliniken 
 • Lena Ohlsén, verksamhetschef, rättspsykiatri 
 • Margareta Billebo, sjuksköterska, barn- och ungdomsmedicin 
 • Annika Wessmark, utredningstandläkare
 • Peter Ekevig, läkare, onkolog, CSK
 • Maryna Bialesta Vilhelm, sjuksköterska, Arvika sjukhus

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats