Till startsidan

5.4 ISO-klassificering

Det finns en internationell klassificering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Indelningen grundar sig på hjälpmedlets funktion/syfte för användaren.

Systemet omfattar tre hierarkiskt ordnade nivåer. Produktområden, med två siffror, produktgrupper med fyra siffror och produktundergrupper med sex siffror. Inom några produktundergrupper tillkommer dessutom en fjärde nivå. ISO-klassificeringen används av tillverkare för att kategorisera produkter och används också i nationella databaser.

ISO-klassificeringen ligger till grund för strukturen på riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel per produktgrupp som är beslutade av Hjälpmedelsnämnden i Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?